गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
इश्वरी प्रसाद पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ishwarisgn@gmail.com ९८५६०१६१२९
भोजराज बगाले लेखा अधिकृत लेखा
अरविन्द मणि त्रिपाठी बालि विकास अधिकृत कृषि ९८५८४२२६५४
रामकृष्ण श्रेष्ठ हे.अ.व. ९८४६०५८३२२
थानपति न्यौपाने सामाजिक प. अधिकृत सा.प्र. ९८५६०५२१३८
Er.Udayakhanal ई.उदय खनाल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रविधि ict.galyangmun@gmail.com ९८४९६५७१५३
ई.गणेश पौडेल ईन्जिनियर प्राबिधिक ९८४३३६१४५३
ई.सन्तोष भट्टराई इन्जिनियर प्राबिधिक santoshbhattarai984@gmail.com 9846202838
लिलावल्लौ भण्डारी सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य
निलकण्ठ गैह्रे सब.इन्जिनियर प्राबिधिक gairhenk@gmail.com ९८५६०३२६७७
अग्निधर बस्याल ना.सु प्रशासन ९८४६०९४८२५
शिषिर श्रेष्ठ सव-इन्जिनियर प्राबिधिक
दिपक अधिकारी सचिवालय प्रमुख deepakadhikari281@gmail.com ९८५६०३२६२६
सन्तोष कोइराला खरिदार प्रशासन ९८४३७५५६३७
वुद्धि प्रसाद सुवेदी खरिदार ९८५६०५५७९०
प्रेम बहादुर राना सा.चौथो राजस्व शाखा ranaprem031@gmail.com ९८४६१२२८५८
श्रीदेव चौधरी पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक प्राबिधिक ९८५६०५१९१५
गिरीराज रेग्मी ना.प्रा.स. कृषि girirajregmi@gmail.com 9866030312
मनोज अर्याल अमीन manojaryal9988@gmail.com ९८४३६९६५००