गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ११

समावेश गाविस: तुलासिभन्ज्याङ(१-९)

जनसंख्या : ४४३९

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : ११.९५

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

शंकरदेव अधिकारी

वडा अध्यक्ष

९८५६०५१२९९

डिल्ली प्रसाद भण्डारी

वडा सदस्य

९८५६०५१४२५

कविर बहादुर थापा

वडा सदस्य

९८४६१७१८१३

जबित्रा देवी सिंजाली

वडा सदस्य

९८४६८०२६४४

बिजु घले दमै

वडा सदस्य

९८४६७३१८०२

Population: 
4439
Ward Contact Number: 
9856051299