गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ६

समावेश गाविस: पिडिखोला(१-६)

जनसंख्या : ३४०३

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : १३.२६

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

टिकाराम भुसाल

वडा अध्यक्ष

९८४६३४४२०१

बिन बहादुर कुँवर

वडा सदस्य

९८४६८२६१२०

होम बहादुर थापा

वडा सदस्य

९८५९१४९४५३

कुमारी बि.क.

वडा सदस्य

९८६७०३४८६६

 

Population: 
3403
Ward Contact Number: 
9846344201