गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ४

समावेश गाविस: निवुवाखर्क(४-९)

जनसंख्या : २८५६

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : १२.४५

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

नेत्र प्रसाद पाण्डे

वडा अध्यक्ष

९८५६०२९०१४

सावित्रा बस्याल

वडा सदस्य

९८४६८२७९९५

कृष्ण कुमार राना

वडा सदस्य

९८४६७६६६८५

जगु लाल पाण्डे

वडा सदस्य

९८४६१४४७४३

Population: 
2856
Ward Contact Number: 
9856029014