गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ८

समावेश गाविस: तिनदोबाटे(१,६-९)

जनसंख्या : २५६२

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : १७.८४

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

भेक प्रसाद श्रेष्ठ

वडा अध्यक्ष

९८५६०२९२४८

रेसमराज पाध्य

वडा सदस्य

९८४६२०५७९७

घनश्याम अर्याल

वडा सदस्य

९८५६०५५६६२

धनकुमारी थापा

वडा सदस्य

९८४६२९२१०२

Population: 
2562
Ward Contact Number: 
9856029248