गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं २

समावेश गाविस: जगत्रदेवी (१-७)

जनसंख्या : ३६३२

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : ११.५१

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

इव प्रसाद कर्माचार्य

वडा अध्यक्ष

९८५६०५०४०८

लाल बहादुर घर्ति

वडा सदस्य

९८५६०५१२००

खर्गा बहादुर थापा

वडा सदस्य

९८५६०८५०१२

सुनिता बि.क.

वडा सदस्य

९८४६१५९६९०

 

Population: 
3632
Ward Contact Number: 
9856050408