गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं १

समावेश गाविस : मालुङ्गा (१-९)

जनसंख्या : ३२३०

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : ९.५१

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

गणेश प्रसाद बस्याल

वडा अध्यक्ष

९८५६०५११८०

टंक प्रसाद पाण्डे

वडा सदस्य

९८४६३६६५९५

ओम प्रसाद श्रेष्ठ

वडा सदस्य

९८६७४५३५८६

पम्फा तिवारी

वडा सदस्य

९८४७१९१९४६

Population: 
3230
Ward Contact Number: 
9856051180