गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ३

समावेश गाविस: जगत्रदेवी (८,९)

जनसंख्या : ५०६८

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : ३.५८

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

महेश भट्टराई

वडा अध्यक्ष

९८५६०५०१८९

सुमित्रा खड्का  वडा सदस्य ९८५६०५११३८
सावित्र वस्याल  वडा सदस्य ९८४६८२६९९५

मन बहादुर राना(मनोज)

वडा सदस्य  ९८५६०५११८७

 

लिला प्रसाद श्रेष्ठ ९अम्रित् श्रेष्ठ) वडा सदस्य  ९८५६०५५११३

 

 

 

Population: 
5068
Ward Contact Number: 
9856050189