गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ९

समावेश गाविस: पकवादी (१-४,९)

जनसंख्या : ३७३८

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : १७.८४

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

हरिलाल खनाल

वडा अध्यक्ष

९८५६०५४३६५

अमर बहादुर डिसुवा

वडा सदस्य

९८५६०५१२००

डोलराज भण्डारी

वडा सदस्य

९८५६०८५०१२

विष्णु खनाल

वडा सदस्य

९८४६१५९६९०

सुन बि.क.

वडा सदस्य

----------

Population: 
3738
Ward Contact Number: 
9856054365