गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ७

समावेश गाविस: पेलाकोट(१-४,७-९)

जनसंख्या : ४५१९

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : १४.७९

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

राम बहादुर गुरुङ

वडा अध्यक्ष

९८४६०७२४५६

चोला कान्त भण्डारी

वडा सदस्य

९८४६२१२५६५

तोलकान्त अधिकारी

वडा सदस्य

९८४६०४७८८९

धनमाया विश्वकर्मा

वडा सदस्य

९८४६०७२७२१

Population: 
4519
Ward Contact Number: 
9846072456