गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
व्यय विवरण २०७४/२०७५ ७४/७५ असार व्यय 10/07/2018 - 11:08 PDF icon व्यय.pdf
आय विवरण २०७४/२०७५ ७४/७५ असार आय 10/07/2018 - 11:04 PDF icon आय.pdf