गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

वडा नं ५

समावेश गाविस: निवुवाखर्क(१-३) र पिडिखोला(७-९)

जनसंख्या : २५७२

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) : १६.९८

 

जनप्रतिनिधिको विवरण

पद

नाम , थर

सम्पर्क नं

विष्णु बहादुर क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

९८५१२२४२९१

चन्द्र बहादुर राना

वडा सदस्य

९८४६२५९५२१

सुमित्रा रखाली

वडा सदस्य

९८४६२५९५७१

सितादेवी सार्की

वडा सदस्य

९८६६०६०८७६

Population: 
2572
Ward Contact Number: 
9851224291