गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

योजना सम्झौता गर्दा नभई नहुने कागजहरु

योजना सम्झौता गर्दा नभई नहुने कागजहरु तल उल्लेखित छन्  ।

  1. आम भेला बाट उपभोक्ता समिति गठन गर्दाको माइन्युट(जुन वडाअध्यक्ष वा वडा सचिवको रोहवरमा गठन हुनुपर्ने ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने,अध्यक्ष,सचिव वा कोषध्यक्ष मध्ये कम्तिमा एक जना महिला हुनुपर्ने) ।
  2. उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता तथा खाता खोल्ने सम्बन्धि निर्णय ।
  3. उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
  4. सम्झौता गरिदिनुहुन भनि वडाअध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सिफारिस पत्र  ।
  5. सम्बन्धित योजनाको प्राबिधिक इस्टिमेट ।
  6. यो सम्झौताको लागि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निवेदन  ।

आर्थिक वर्ष: