गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

आ.व.२०७५/७६ समिक्षा कार्यक्रममा नगरपालिका को विभिन्न शाखा लगायत वडाको प्रतिनिधित्व गर्दै वडा अध्यक्ष एवं वडा सचिवहरुको प्रस्तुति।।

आर्थिक वर्ष: