गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि गल्याङ नगरपालिकाको प्रोफाइल

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि गल्याङ नगरपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होला :

http://202.51.74.207/recent-palika-document/39006/np/

http://202.51.74.207/recent-palika-document/39006/en/

आर्थिक वर्ष: