FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

घटना दर्ता डिजिटाइजेसनका लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/27/2020 - 16:38 PDF icon form.pdf

Invitation for Bids

७५/७६ 04/07/2019 - 15:39

मेसिनरी औजार खरिद सम्बन्धि प्रश्ताब आह्वानको सुचना

७५/७६ 10/15/2018 - 20:12

ढुंगा गीटि बालुवा बिक्रि सम्बन्धी सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ( दोस्रो पटक)

७५/७६ 10/14/2018 - 21:25

क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्तावको आह्वानको सूचना

७५/७६ 09/16/2018 - 15:02

सूचना

७४/७५ 07/12/2018 - 12:19

पटके सवारी कर दरभाउ पत्र आह्वानसम्बन्धी सुचना

७४/७५ 07/10/2018 - 12:29

मेसिनरी तथा सवारी साधन खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सूचना

७४/७५ 01/08/2018 - 12:29 PDF icon सुचना.pdf

Pages