FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दर भाउ पत्र ,आग सम्बन्धमा

७८/७९ 09/28/2021 - 11:52

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 04/26/2021 - 14:25

Invitation For Bid

७७/७८ 01/21/2021 - 16:11

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 12/31/2020 - 14:00 PDF icon RfP_Final(आवधिक_योजना).pdf, PDF icon TOR_आवधिक_योजना.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 12/11/2020 - 13:16

नदिजन्य पदार्थ को ठेक्का व्यवस्थापनको दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 12/03/2020 - 11:02

तेश्रो पटक प्रकाशित भएको सुचना

७७/७८ 11/05/2020 - 14:39 PDF icon digitiz_3rd.pdf

घटना दर्ता डिजिटाइजेसनका लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशन गरिएको सूचना

७७/७८ 10/21/2020 - 11:26

घटना दर्ता डिजिटाइजेसनका लागि सेवा प्रदायक संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/27/2020 - 16:38 PDF icon form.pdf

Invitation for Bids

७५/७६ 04/07/2019 - 15:39

Pages