FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०८०/०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 11/23/2023 - 11:59 PDF icon Galyang Red Book 2080.pdf, PDF icon आर्थिक विकास ग न पा पुजिगत.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०८०/०८१

८०/८१ 10/02/2023 - 10:14 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०८०_०८१.pdf

आ.व.०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 07/14/2022 - 13:44 PDF icon आ.व.2079.080 को नीति तथा कार्यक्रम Final.pdf

आ.व.०७८/०७९ का नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/18/2021 - 13:14 PDF icon आ व ०७८.०८९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को बजेट वक्तव्य

७७/७८ 06/27/2021 - 11:17 PDF icon सभाबाट पारित गरिएको आ.व.2078.079 को बजेट बक्तव्य.pdf

बजेट बक्तब्य ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:15 PDF icon सभाबाट पारित गरिएको वजेट बक्तव्य (1).pdf

वडा नं ११ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:13 PDF icon वडा_नं_११_योजना.pdf

वडा नं १० को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:13 PDF icon वडा_नं_१०_योजना.pdf

वडा नं ९ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:12 PDF icon वडा_नं_९_योजना.pdf

वडा नं ८ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:11 PDF icon वडा_नं_८_योजना.pdf

Pages