FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं ५ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:10 PDF icon वडा_नं_५_योजना.pdf

वडा नं ४ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:09 PDF icon वडा_नं_४_योजना.pdf

वडा नं ३ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:09 PDF icon वडा_नं_३_योजना.pdf

वडा नं २ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:08 PDF icon वडा_नं_२_योजना.pdf

वडा नं १ को बजेट तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:07 PDF icon वडा_नं_१_योजना.pdf

नगरपालिका को वार्षिक बजेट ०७७/०७८

७७/७८ 09/09/2020 - 16:05 PDF icon नगर_योजना.pdf

नीति तथा कार्यक्रम ०७७/०७८

७७/७८ 07/06/2020 - 17:07 PDF icon niti_karyakram_new.pdf

आ.व. ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 11/20/2019 - 12:57 PDF icon आ व ०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट बक्तब्य ०७६/०७७

७६/७७ 11/20/2019 - 12:56 PDF icon बजेट बक्तव्य आ व ०७६।०७७ .pdf

बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/30/2018 - 16:12 PDF icon कार्यक्रम -बजेट.pdf, PDF icon नीति_कार्यक्रम.pdf

Pages