FAQs Complain Problems

गल्याङ नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईंलाई स्वागत छ

गल्याङ नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईंलाई स्वागत छ। 

हामी छिट्टै वेबसाइट अपडेट लगाएत अन्य काम गर्दैछौ

आर्थिक वर्ष: