गल्याङ नगरपालिकाको वेबसाईटमा स्वागत छ। कुनै प्रतिक्रिया भएमा सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नुहुन्छ । साथै Audio Notice Board को सूचना सुन्न 1618063460129 मा आफ्नो मोबाइल सेट वा कुनै फोन बाट डायल गर्न सक्नुहुन्छ ।

 

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगरपालिका दर रेट ७५/७६ 11/23/2018 - 12:06 PDF icon jilla_dar_rate.pdf